Monika Mucha

Wyuczony zawód pielęgniarki i wykonywany obecnie zawód higienistki stomatologicznej w pełni odpowiada moim zainteresowaniom i sprawia mi wiele satysfakcji.

Po ukończeniu Liceum Medycznego w Mielcu (1995), przez pewien okres czasu pracowałam jako pielęgniarka środowiskowa w Prywatnej Agencji Pielęgniarskiej w Mielcu. Po otrzymaniu propozycji pracy w gabinecie stomatologicznym bez wahania podjęłam decyzję.

W ten sposób, (nieprzerwanie od 2000) mam możliwość i przyjemność pracy w ciągle rozwijającym się dziale medycyny jaką jest stomatologia.

W gabinecie odpowiedzialna jestem za profilaktykę stomatologiczną co wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Zdobywam je przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

W mojej pracy szczególną satysfakcję sprawia mi uśmiech zadowolonego pacjenta w trakcie i po zakończeniu leczenia, a jeśli jest to uśmiech, któregoś z naszych najmłodszych pacjentów (co nie jest rzadkością!) sprawia on dwakroć więcej radości.

Dyplomy i certyfikaty